Vi kan bland annat erbjuda:                             
- Uppbyggnad och planering av datasystem
- Applikationer och hårdvara
- Produktförsäljning
- Internetintegrering
- Brandväggar / routing
- Säkerhet
- Kontinuerlig drift
- Support och underhåll



 

» Datadrift och Konsultverksamhet
» Datakommunikation
» IP-telefoni
» Datautveckling